Låt oss öppna debatten om kvinnors jämställdhet inom hälso- och sjukvården

 

Årets tema för Internationella kvinnodagen är #embraceequity och HHT Europes medlemsorganisationer har ägnat tid åt att förstå konsekvenserna av könsskillnaderna inom hälso- och sjukvården. Den här artikeln berör de viktigaste frågorna som vi har lärt oss om ämnet och vi hoppas kunna öppna en debatt med alla HHT-patienter i och utanför Europa. Dela gärna med dig av dina personliga erfarenheter så att vi kan starta en fokusgrupp om HHT-relaterade klyftor i vården baserat på kön.

Förstå "ojämlikhet mellan könen i hälsa"?

 

"Ojämlikhet i hälsa mellan könen" innebär att det är svårare att få tillgång till vård, behandling och omsorg för en person av ett visst kön. Kvinnor upplever statistiskt sett sämre medicinsk erfarenhet, diagnos, behandling, vård och läkemedelsförskrivning än män. Denna ojämlikhet leder till sämre resultat för kvinnors hälsa. Ojämlikhet är skadligt för både fysisk och psykisk hälsa.

Vad data avslöjar

 

Det finns oändligt med uppgifter om ojämlikhet mellan könen i fråga om hälsa. Vi vill fokusera på några punkter som vi anser vara mycket relevanta för vad en kvinna med HHT kan uppleva. I genomsnitt lever kvinnor längre än män men med sämre livskvalitet.

 

Hur forskning och läkemedelsutveckling påverkar hälsoklyftan mellan könen

 

Det var inte förrän 1993 som kvinnor inkluderades i forskningsstudier - innan dess var kvinnor uteslutna från annan forskning än reproduktionsvetenskaplig forskning, men kvinnors hälsa är mer än förmågan att få barn. Konsekvenserna av denna uteslutning är följande:

Hur ojämlikhet i sysselsättning och löner påverkar hälsoklyftan mellan könen

 

Den goda nyheten är att kvinnor lever längre, men tyvärr tillbringar de färre år vid god hälsa. Många av de underliggande orsakerna är biologiska, men andra är relaterade till könsrollskonflikter, total arbetsbelastning och ojämlikhet i lön som påverkar kvinnors välbefinnande och långsiktiga hälsa.

Kvinnor specifikt:

Löneskillnader och pensionsklyftor försvagar kvinnors möjligheter att söka vård.

Vad är din erfarenhet?

 

Vi är medvetna om att många män upplever samma svårigheter när det gäller tillgång till hälso- och sjukvård, särskilt när det gäller sällsynta sjukdomar. Även om dessa svårigheter alltid kommer att tas upp av vår patientorganisation vill vi samla in erfarenheter från kvinnor med HHT för att öppna en fokusgrupp som gör det möjligt för oss att personifiera åtgärder för att förbättra tillgången till vård och behandling baserat på kön, samtidigt som vi ger varandra ömsesidigt stöd och förståelse.


Dela gärna din berättelse med oss via e-post till osler@hhtsverige.org. Din berättelse kommer inte att delas med tredje part, men du kan bli kontaktad för att bli inbjuden till fokusgruppssessioner under de kommande månaderna. 


#embraceequity #equalityinHHT