HHT Skolguide

HHT Sveriges skolguide är en ovärderlig resurs som strävar efter att öka medvetenheten om elevens hälsoproblem på ett känsligt och informerande sätt. 📚💫  

Filipp vår HHT-Ambassadör

Filipp, vår HHT-Ambassadör och en  som elev om påverkas av HHT,  delar sina tankar och uppmanar alla att "ta guiden på allvar och använda den för att göra skolan bra för alla elever oavsett hälsoproblem. Tillsammans kan vi göra skolan till en bättre plats för alla". 

Syftet med HHT Sverige:s Skolguide

Syftet med denna guide är tydligt och viktigt: att öka medvetenheten om elevens hälsotillstånd utan att orsaka onödig oro bland lärare och kamrater. Det är en balansgång som kräver noggrannhet och förståelse för att skapa en stödjande och inkluderande miljö för eleven.

I denna omfattande guide ges en översikt av vad HHT är och hur det kan påverka individen. Det inkluderar även en detaljerad beskrivning av hur olika HHT-händelser kan hanteras i skolmiljön. Här betonas vikten av att skilja mellan vanliga händelser som eleven kan hantera själv och mer allvarliga situationer, som kraftiga näsblödningar, där elevens förmåga att hantera det på egen hand kan vara begränsad.

En viktig del av guiden ägnas åt arteriovenösa missbildningar och ger en bakgrund om elevens behandling, samt information om möjliga symptom och läkemedel. Detta syftar till att skapa förståelse för den medicinska aspekten av HHT och underlätta skolans stöd för eleven.

Medvetenhet och acceptans är centrala teman i guiden, där skolan informeras om elevens nivå av medvetenhet om sjukdomen och deras vilja att prata om det med andra. Det skapar en plattform för öppen kommunikation och stöd, vilket är avgörande för att skapa en trygg och inkluderande skolmiljö.

Guiden tar även upp vikten av att informera skolledningen om HHT och möjligheten att göra en kort presentation eller dela informationen med andra. HHT Sverige står till hands för att stödja eleven och skolan genom denna process och främja en ökad förståelse för HHT i skolgemenskapen.

Sammanfattningsvis är HHT Sveriges skolguide en oumbärlig resurs för att främja medvetenhet, förståelse och stöd för elever som lever med HHT. Genom att följa denna guide kan skolor skapa en inkluderande miljö där elever med HHT känner sig stödda och förstådda.

 Hur får man en kopia av den HHT Skolguiden?

En familj som har ett barn med HHT och har ett familjemedlemskap i patientföreningen HHT Sverige kan skriva ett mejl till osler@hhtsverige.org och beställa en guide. Då kommer vi  att posta en tryckt, färgad spiralbunden HHT Sverige skolguide till er. Om det finns flera HHT-barn i en familj som har ett familjemedlemskap kommer varje barn att få en egen spiralbunden bok. 

Dessutom kan de som har ett familjemedlemskap i HHT Sverige också få en pdf-version. Skriv till oss via e-post, så skickar vi den även till er.