Women in Science

Vi lyfter fram kvinnliga forskare som arbetar för att förbättra behandlingarna för dem som lever med HHT. Håll utkik här. Det finns fler...

EURORDIS vetenskapliga pris 2023 går till Luisa Maria Botella Cubells för otroliga tjugo års forskning om sällsynta diagnoser och möjliga behandlingar, särskilt hennes framgångsrika arbete med att utveckla fyra läkemedel för behandling av Hereditär Hemorragisk Telangiektasi (HHT) och Von Hippel-Lindau-syndrom. EURORDIS vill uppmärksamma den enorma inverkan som Dr Botellas forskning har haft på många patienters liv. Läs mer här om Luisa Maria.  Skriven den 16 mars 2023

HHT Sverige

Gunnhildur Gudnadottir, Ordförande för Osler expertteamet och sektionschef på ÖNH på Sahlgrenska, läs mer         skriven mars 2023

HHT Ireland

Petronella McLoughlin, vetenskapare och person som lever med HHT,  läs mer

skriven 2021

HHT Spain

Virginia Albiñana Díaz, vetenskapare, läs mer

skriven 2019