Vi välkomnar er att kontakta oss för ytterligare information om HHT eller HHT Sveriges patientförening. Vi erbjuder flera kommunikationskanaler via sociala medier för att underlätta er kontakt med oss.

Vi vill uppmuntra er att överväga att bli medlem i HHT Sverige för att få tillgång till en exklusiv Facebook-grupp. Som medlem kommer ni att få tillgång till värdefull information och stöd som kan underlätta er att leva med HHT. Läs mer här.

TwitterFacebookYouTubeEmail