SMAD4

"Hos 1-2 procent finns en mutation i SMAD4. Personer som har en mutation i SMAD4 och samtidigt har tarmsjukdomen juvenil polypos löper ökad risk att få cancer i tjocktarmen och ändtarmen (kolorektal cancer). " Socialstyrelsen.se