VASCERN enkät om  Familjeplanering, Intimitet och Preventivmedel inom HHT

Är du en HHT-patient eller livspartner till en HHT-patient? 

Du har fortfarande chansen att delta i den viktiga VASCERN-undersökningen om preventivmedel, intimitet och familjeplanering inom HHT. Tiden för att svara på enkäten löper ut den 8 maj 2023, och det tar endast 15 minuter av din tid. Vi uppmanar dig att inte vänta med att delta utan ta tillfället i akt och svara på enkäten redan idag. Vi vill också be dig att bjuda in din partner och andra HHT-familjemedlemmar att delta i undersökningen.

För att delta klickar du på följande länk: http://bit.ly/3mDxLLu

Denna undersökning är av stor betydelse för vårt samhälle då den tar upp ämnen som har en betydande inverkan på livet för HHT-patienter och deras partners. Partnerdeltagande är en avgörande faktor i denna undersökning då HHT är en familjeangelägenhet och alla synpunkter är viktiga för att få en fullständig förståelse av situationen.

Genom att delta i undersökningen ger du HHT-specialister över hela Europa möjlighet att samla in viktig information och bevis om hur HHT påverkar dina val och hindrar användningen av preventivmedel. De insamlade uppgifterna kommer att analyseras, publiceras och utgöra ett viktigt instrument för att främja bättre stöd och vård för personer med HHT.

Vi vill tacka alla som redan har svarat och hoppas att vi kan nå ut till ett ännu större antal respondenter från Sverige. Detta skulle göra det möjligt för oss att bättre förstå våra landsspecifika behov. Dessutom skulle vi kunna rapportera tillbaka till er i detalj och diskutera hur vi tillsammans kan ta itu med de frågor som påverkar er mest.

Vi uppmanar dig därför att delta i undersökningen och hjälpa oss att förbättra livet för personer med HHT och deras familjer. Varje svar är värdefullt och kan göra en verklig skillnad.