Skleroterapi vs kauteri/laserbehandling av epistaxis vid hereditär hemorragisk telangiektasi

Ny studie skriven av The American Laryngological, Rhinological and Otological Society, Inc publicerad den 23 juni 2021

Slutsats: STS (sodium tetradecyl skeroterapi) kan uppnå tillfredsställande kontroll av epistaxis med betydligt färre ingrepp och lägre postoperativa komplikationer än C ± L (Elektrokauteri och/eller laserfotokoagulation) . STS bör övervägas som det första kirurgiska ingreppet vid epistaxis hos patienter med HHT. Läs mer här

Terapeutiska strategier för att minska epistaxis i HHT

(publicerad 2020)

2020 Report HHT Recent advances Future Challenges.pdf

HHT kliniska prövningar

Prövningar som pågår: se listan

Resultaten av avslutade kliniska studier hittas här:

Framtida behandlingar för HHT

Orphanet Journal of Rare Diseases volume 15, Article number: 4

(publicerad 2020)

Future treatments for hereditary hemorrhagic telangiectasia, Florian Robert, Agnès Desroches-Castan, Sabine Bailly, Sophie Dupuis-Girod & Jean-Jacques Feige , Orphanet Journal of Rare Diseases volume 15, Article number: 4 (2020)

De HHT-orsakande mutationerna av gener som kodar komponenter i BMP9 / BMP10-signalvägen (indikeras av röda asterisker) resulterar i minskad nedströms signalering (indikeras av tunnare pilar än i fig 2) och ökad aktivitet av VEGF- och ANGPT2-signalvägarna ( indikeras av tjockare pilar än i fig. 2). Flera läkemedel som riktar sig till dessa vägar används redan i kliniska prövningar (blå rutor) eller under utvärdering i prekliniska studier (parmaskärmar) för HHT-behandling. För närvarande utvärderade HHT-behandlingar riktar sig mot VEGF via anti-VEGF-antikroppar (bevacizumab) eller VEGFR2-tyrosinkinasinhibitorer (VEGFR2-TKI såsom pazopanib). Takrolimus och sirolimus identifierades genom nyligen genomförd screening av FDA-godkända läkemedel som aktivatorer för signalering av ALK1 (och ALK3). De är under fas I / II-studier som kliniska behandlingar för HHT. Prekliniska studier undersöker de gynnsamma effekterna av anti-ANGPT2-antikroppar (LC-10) och PI3-kinas-hämmare (wortmannin eller LY294002). Såsom visas på denna tecknad film syftar alla dessa behandlingar till att återställa balansen mellan BMP9-vägen och VEGF / ANGPT2-vägarna för att återupprätta vaskulär lugn.

Läs artikeln

Skleroterapi och lokal nasal Propranolol: en effektiv och säker behandling för HHT-epistaxis?

(publicerad 2019)

Klinisk studie 2019 - Spanien

Mål: Epistaxis är den vanligaste kliniska manifestationen av hereditär hemorragisk telangiektasi (HHT). Flera lokala, systemiska och kirurgiska behandlingar har testats, men ingen har varit helt effektiv. Syftet med den aktuella studien är att utvärdera om en kombinerad behandling av skleroterapi och propranolol 0,5% nasal formulering skulle minska epistaxen på grund av HHT och förbättra patientens livskvalitet.

Slutsat: Studien visade att kombinerad terapi (skleroterapi och lokal nasal propranolol) signifikant minskade epistaxen på grund av HHT och ökade patientens livskvalitet.

Läs mer

Dr. Sol Marcos Salazar, biträdande specialist på ENT-tjänsten vid Alcorcón Foundation University Hospital.

Dr. Sol Marcos har utfört denna teknik (skleroterapi) i 6 år, under vilken tid mer än 150 patienter har behandlats. De behandlade patienterna upplever en stor förbättring av deras livskvalitet, och återgår i många fall till ett normalt liv och till och med försvinner kronisk anemi på grund av kontinuerlig blödning.

Behandlingen började tillämpas i Valladolid, av Dr. Darío Morais, 1994. Till skillnad från andra behandlingar, såsom kauterisering, har inga reaktiva och ännu mer blödande lesioner setts.

Läs här hennes presentation.

7 nov 2019

VASCERN HHT_Scleroterapi.pptx

AVASTIN - vad säger de svenska HHT experterna?

(publicerad 2019)

Vid HHT tillverkar kroppen en ökad mängd VEGF som bidrar till bildningen av onormala blodkärl. Bevacizumab (AVASTIN) är en antikropp mot VEGF. Lyssna till Anders Rönnblom, Överläkare vd Institutionen för medicinsk vetenskap, Gastroenterologi/Hemotologi - Oslerteam, Akademiska Sjukhuset Uppsala då han forklarar resultater av en Harvard kliniska studie med 16 patienter. Även om gruppen är liten funkar AVASTIN bra på HHT patienterna. Läkemedel hade goda effekter, få biverkningar, men det är oklart hur länge behandlingen ska pågår. Eftersom allvarliga biverkningar ha varit rapporterade (inte i den här studie utan från en olika patientgruppen (cancer)) som inkluderar blödningen, blodproppar, infektioner, behövs mer tid för att veta om det är säkert att ge AVASTIN till HHT patienter. Anders Rönnblom slutsatser är att ge AVASTIN till en HHT patient vid i) allvarliga blödningar där annot inte hjälper, och ii) efter analys av riskfaktorer hos den enskilda patienter. Titta på vår Youtube kanal för att lyssna till Rönnblom. Ljud är inte så bra. Hörlurar funkar bättre.

april 2019

Bevacizumab - Nuvarande status i Europa:

För närvarande äger en nationell fas III klinisk prövning med flera centra i Frankrike. Det startade september 2017 och kommer att vara klart mars 2020.

Behandling med lågdos Takrolimus hämmar blödningskomplikationer hos en patient med ärftlig hemorragisk telangiektasi och lungartär hypertoni

(publicerad 2019)

Sammanfattningsvis visar denna fallrapport för första gången den slående fördelaktiga effekten av takrolimusbehandling hos en HHT-patient som drabbades av svår epistax.

Genombrott för tekniken med så kallade gensaxar ger nya möjligheter att förändra och byta ut delar av arvsmassan

(publicerad 2019)

Publicerad 2019-11-23 Svenska Dagbladet

Den 21 oktober publicerade den vetenskapliga tidskriften Nature en ny gensax. Den kallas prime-redigering och har en helt annan precision och ett mycket bredare användningsområde än föregångaren Crispr-Cas9 (se faktaruta). David Liu och hans forskargrupp visar att den nya gensaxen fungerar anmärkningsvärt väl: de lyckades korrigera ett häpnadsväckande antal mutationer (175 stycken!) i olika celler från möss och människor. Bland annat har man lyckats korrigera de tidigare svåråtkomliga sjukdomsmutationerna som orsakar sickelcell-anemi och den allvarliga nervsjukdomen Tay Sachs sjukdom. Möjligheterna med tekniken är stora. Liu och hans forskargrupp hävdar att över 80 procent av alla nu kända sjukdomsalstrande mutationer kan korrigeras med prime-redigering.

Crispr har potential att förbättra livet för många patienter som i dag lever med svåra genetiska sjukdomar.

Läs mer

13th International HHT Scientific Conference 2019

Klinisk Sammanfattning (på engelska)

TACRO: Effektivitet och säkerhet av en 0,1% TACROLIMUS nässalva som en behandling för epistaxis i HHT

(publicerad 2017)

Klinisk studie, maj 2017-nov 2018, fas II

Bakgrund:

Takrolimus (FK506): immunsuppressivt medel, förebyggande av avstötning efter organtransplantation

Salva (Protopic®): lokal terapi för atopisk dermatit

I HHT ...

• Förbättring av epistax efter en levertransplantation

• In vitro, föreslås det att FK506 innefattar en partiell korrigering av endoglin och ALK 1 haploinsufficiens (Albinana et al)

Studie design

Metod: Prospektiv multicenter, randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblindad fas II-studie, förhållande 1: 1

Primärt mål: Att utvärdera, 6 veckor efter behandlingens slut, effekten på näsblödningens varaktighet, takrolimus nässalva, självadministrerad två gånger dagligen under 6 veckor hos patienter med HHT komplicerade av näsblödningar.

Slutsats

  1. Nasal befuktning enbart minskar epistaxis längd

  2. Takrolimus salva förbättrar epistax under behandlingen

  3. Toxiska effekter var låga och lätt hanterbara

  4. En fas 3-studie behövs

Källa: HHT International Konferens - Puerto Rico, June 14, 2019 - Presentation av Ruben HERMANN MD, Sophie DUPUIS GIROD MD, PhD, HHT Reference Center, Lyon
Källor: Kliniska Studier Sverige redigeras av HHT Sverige