Broschyr_HHT Sverige_v2023.pdf

Läs HHT Sverige:s broschyr

Ta dig tid att läsa igenom HHT Sverige:s broschyr för att verkligen fördjupa din förståelse kring den ovanliga diagnosen Hereditär Hemorragisk Telangiektasi (HHT) också kallad Oslers sjukdom. Denna broschyr innehåller värdefull information om sjukdomen och dess symptom.

Den HHT Sverige patientföreningen finns alltid tillgänglig för att bistå med ytterligare information. Tveka inte att ta kontakt med oss på den följande e-postadressen: osler@hhtsverige.org