TACRO: Effektivitet och säkerhet av en 0,1% TACROLIMUS nässalva som en behandling för epistaxis i HHT

(publicerad 2017)

Klinisk studie, maj 2017-nov 2018, fas II

Bakgrund:   

Takrolimus (FK506): immunsuppressivt medel, förebyggande av avstötning efter organtransplantation

Salva (Protopic®): lokal terapi för atopisk dermatit

I HHT ...

• Förbättring av epistax efter en levertransplantation

• In vitro, föreslås det att FK506 innefattar en partiell korrigering av endoglin och ALK 1 haploinsufficiens (Albinana et al)

Studie design

Metod: Prospektiv multicenter, randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblindad fas II-studie, förhållande 1: 1

Primärt mål: Att utvärdera, 6 veckor efter behandlingens slut, effekten på näsblödningens varaktighet, takrolimus nässalva, självadministrerad två gånger dagligen under 6 veckor hos patienter med HHT komplicerade av näsblödningar.

Slutsats

Källa:  HHT International Konferens - Puerto Rico, June 14, 2019 - Presentation av Ruben HERMANN MD, Sophie DUPUIS GIROD MD, PhD, HHT Reference Center, Lyon