Oral hälsoguide för HHT Patienter

Fakta

HHT är en ovanlig ärftlig genetisk sjukdom som kan orsaka vaskulära missbildningar i flera organ i kroppen. Telangiektasier, som är missbildningar som uppträder på huden och slemhinnan, är ett vanligt symptom hos cirka 75% av HHT-patienter och blir ofta synliga från 30 års ålder och framåt. Dessa missbildningar ökar vanligen i både storlek och antal över tiden.

Orala telangiektasier är en vanlig manifestation av sjukdomen och kan förekomma i olika delar av munnen, inklusive tungan, läpparna, inre kinderna, gommen och tandköttet. Dessa missbildningar kan variera i storlek mellan 1 och 7 millimeter i diameter.

Det är särskilt viktigt för HHT-patienter att ägna extra uppmärksamhet åt mun- och tandhygien för att undvika komplikationer som kan påverka livskvaliteten och i värsta fall vara livshotande.

Vi rekommenderar att du läser mer om de möjliga konsekvenserna och riskerna för orala telangiektasier och hur tandläkare kan spela en viktig roll för tidig diagnos och behandling.

Konsekvenser och risker för munna telangiektasier

1. Blödning

Det är viktigt att veta att telangiektasier i munslemhinnan lätt kan gå sönder och ge blödningar. Det beror på att munslemhinnan är tunnare än huden och ger inte lika mycket skydd för dessa blodkärlsmissbildningar. Därför kan risken för blödning öka. Men för de flesta människor är blödningarna i munnen inte så mycket att de inte kan klara av dem själva. För att undvika eller minimera dessa risker är det viktigt att man är uppmärksam på sin munhygien och regelbundet besöker tandläkaren för undersökningar och adekvat vård.

För att undvika blödning av orala telangiektasier bör HHT-patienter:

För att korrekt agera vid blödning av orala telangiektasier bör följande steg följas:

• Tvätta händerna noggrant

• Leta efter blödningskällan

• Använd fingertryck (med gasbind) på blödningspunkten i 15 minuter för att stoppa blödningen. Gasbindan kan blötläggas i tranexaminsyra. Upprepa tills blödningen slutar.

• Om blödningen fortsätter och inte kan kontrolleras,  sök akut medicinsk vård.

2. Risk för att utveckla hjärnabscess

HHT-patienter med lung AVM (arteriovenösa missbildningar) löper en risk för att utveckla hjärnabscesser efter invasiva tandbehandling. Detta beror på att bakterier som finns i munhålan kan tränga in i blodomloppet och transporteras genom AVM-lungorna till hjärnan. Därför är det viktigt att dessa patienter får adekvat tandvård och följer lämpliga försiktighetsåtgärder för att minimera risken för infektioner.

För att minska risken för hjärnabscess från orala bakterier, bör man vidta följande åtgärder:

Personlig oral hälsovård:

Professionell munvård och procedurer vid tandvårdbesöket:

Antibiotikabehandling:  

Dessa bör användas hos HHT-patienter under alla invasiva tandprocedurer där AVM-lungor inte har behandlats eller där screening av lungorna ännu inte har utförts:

Föreslagen dos:

Förstahandsval: amoxicillin (Amimox) 2 g (barn 50 mg/kg) som peroral, engångsdos 30-60 minuter före ingrepp

Vid penicillinallergi:

klindamycin (Dalacin) 600 mg (barn 15 mg/kg) som peroral, engångsdos 30-60 minuter före ingrepp

Denna guide är tillhandahållen av:

HHT Sverige- www.hhtsverige.org – osler@hhtsverige.org

Allt vetenskapligt innehåll har granskats av:

Andreas Thor, DDS, PhD, Professor, Oral and Maxillofacial Surgery, Uppsala Universitet, Consultant, Plastic & Oral and Maxillofacial Surgery, Akademiska sjukhuset i Uppsala, och

Julia Niklasson DDS, Department of Plastic and Oral and Maxillofacial Surgery, Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige +46703-821365.


skriven augusti 2023 - Öppna PDF-en här

Oral hälsoguide infografik.pdf