COVID-vaccinationsråd för patienter med HHT förblir oförändrad

COVID-vaccinationsråd för patienter med HHT förblir oförändrad just nu, enligt Dr Adrian Brady, HHT Expert Team Cork, Irland, i ett meddelande den här veckan till den nationella HHT patientföreningen.

Alla patienter som tror att de tillhör kategorier för vilka vaccination inte rekommenderas bör, enligt Dr Brady diskutera detta med sin (HHT) läkare.

2 april 2021

Frågor och Svar: Covid-19 vacciner

HHT Sverige frågade Adnan Lidian, överläkare Oslerteamet Uppsala om de tre Covid-19 vacciner (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) om det finns, enligt honom, några risker för oss HHT-patienter att få vaccinet. Då svarade han att det finns ingen bra svar på denna fråga. Enligt honom är det en individuell bedömning som gäller alla vi är olika, Har man allergi ? Har man agerat på annan vaccin tidigare? Och så vidare.  Inför vaccinering, sa Adnan Lidian, får man fylla i en frågeformulär med några frågor som handlar om detta. Sedan kan man tar upp några oklarhet med sin läkare eller vaccination sköterska på VC. Kort sagt, håller Adnan Lidian med de andra HHT expert läkare i Europa om att HHT patienter passar inte automatiskt in i en preferensvaccinationskanal och att vi med HHT ska följa de allmänna anvisningarna för vaccination.       

 12 mars 2021

COVID-19 vacciner och HHT: FAQ  - uppdatering 19 feb 2021 i samarbete med Dr Adrian Brady, HHT Center, MUH, Cork, Irland.

”HHT-patienter passar inte automatiskt in i en preferensvaccinationskanal. Hittills finns inga specifika studier av alla tre Covid 19-vacciner (Pfizer, Moderna, AstraZeneca vacciner) på HHT-populationen. Nuvarande vetenskapliga bevis tyder inte på att personer med HHT har en högre risk än allmänheten att utveckla biverkningar efter administrering av vaccinet. Följaktligen är det möjligt för personer med HHT att följa de allmänna anvisningarna för vaccination med denna produkt.

Bipacksedeln av alla tre vacciner säger att före vaccination är det nödvändigt att informera om att du "har ett blödningsproblem”, en tendens till blåmärken eller om du tar mediciner för att förhindra bildning av blodproppar" (trombocyt- och / eller antikoagulantia). Detta råd är utformat för att identifiera patienter som kan ha en ökad risk för betydande blödning / blåmärken på injektionsstället.

”Blödningsproblemet” som avses i bipacksedeln gäller specifikt patienter som har koagulationsproblem och sjukdomar eller trombocytopenier (minskning av antalet blodplättar). HHT är INTE en koagulationssjukdom eller trombocytopeni; det är en blodkärlsavvikelse som orsakar blödning på grund av kärlens bräcklighet. Så blödning orsakad av HHT avser INTE den varning som beskrivs i vaccininformationen.

Vi måste dock understryka att:

• En liten andel HHT-patienter har också Von Willebrands sjukdom, en koagulationssjukdom som måste meddelas före vaccination. Detta gäller alla koagulations- och trombocytopeniproblem som en patient kan ha oberoende av HHT;

• Av skäl som inte är relaterade till HHT kan en patient ta trombocytläkemedel och / eller antikoagulantia. Det rekommenderas att rapportera sådana läkemedel till din läkare / vaccinatör.

• Patienter med leverinsufficiens (leversvikt) på grund av HHT (inte bara förekomsten av AVM i levern) rekommenderas att utvärdera med sin läkare om de ska kontrollera blodet för nedsatt koagulationsförmåga (ökad risk för blödning vid injektionsstället).

....”

Fem korta fakta om Covid-19 mRNA vacciner

Tre Covid-19 vacciner godkänts i Sverige - 23 feb 2021

Enligt Folkhälsmyndigheten den 23 februari 2021 har tre vacciner  mot Covid-19 hittills godkänts i Sverige och övriga EU.  De är tillverkade av Pfizer/Biontech, Moderna och Astra Zeneca. De menar att de två förstnämnda är så kallade mRNA-vacciner med en något annan verkningsmekanism än vaccinet från Astra Zeneca. Folkhälsmyndigheten betonar att alla  vaccinerna har visat god säkerhet. Samtliga är också effektiva mot covid-19-sjukdom. Eftersom vaccinerna inte har jämförts med varandra i kliniska prövningar går det inte att jämföra dem sinsemellan. Enlight Folkhälsmyndigheten är det dokumenterat att mRNA-vaccinerna skyddar mot sjukdom långt upp i åldrarna. Motsvarande data om skyddseffekten i högre åldrar saknas fortfarande för Astra Zenecas vaccin, och det är orsaken till att Folkhälsomyndigheten för närvarande rekommenderar det vaccinet till personer under 65 år.  Läs mer på : folkhalsomyndigheten.se 

COVID-19 vacciner och HHT: FAQ  - Första publikationen: januari 2021 i samarbete med Dr Adrian Brady, HHT Center, MUH, Cork, Irland.

Introduktion

Vid tidpunkten för det första utkastet till detta dokument finns två vacciner tillgängliga i Irland (och i Sverige). Godkännande och distribution av nya vacciner förändras ständigt.

i) Pfizer BioNTech COVID-19-vaccin: handelsnamn Comirnaty®, kodnamn BNT162b2 utvecklat av BioNTech i samarbete med Pfizer. Administreras i två doser med tre veckors mellanrum.

ii) Moderna COVID-19-vaccin: kodnamnet mRNA-1273, utvecklat av United States National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) och Moderna. Det administreras med två doser som ges genom intramuskulär injektion med fyra veckors mellanrum.

Båda vaccinerna använder mRNA-teknik för att framkalla immunitet.

Vad som kan vara bra att veta när du utvärderar risken och nyttan med din läkare:

HHT-patienter passar inte automatiskt in i en preferensvaccinationskanal. Hittills finns inga specifika studier av Covid 19-vacciner på HHT-populationen. Nuvarande vetenskapliga bevis tyder inte på att personer med HHT har en högre risk än allmänheten att utveckla biverkningar efter administrering av Comirnaty®-vaccinet. Följaktligen är det möjligt för personer med HHT att följa de allmänna anvisningarna för vaccination med denna produkt.

- Endast vissa HHT-patienter med allvarliga eller andra associerade tillstånd får prioriterad tillgång.

- HHT i sig är INTE en koagulationssjukdom eller trombocytopeni.

- HHT-patienter som också har Von Willebrands sjukdom eller annan koagulationssjukdom bör informera vårdpersonalen innan man tar detta vaccin.

- Patienter med leversvikt på grund av HHT bör diskutera koagulationstester med sin läkare innan de får vaccinet.

Rekommendation

De flesta patienter med HHT bör följa allmänna befolkningsriktlinjer med avseende på vaccination och bör använda vaccinet när de erbjuds det. Alla patienter som tror att de tillhör kategorier för vilka vaccination inte rekommenderas bör diskutera detta med sin läkare. Det måste dock betonas att ha HHT inte utgör en kontraindikation för vaccination.

Tillhör HHT-patienter den kategorin av patienter som riskerar större vaccinblödningar?

Bipacksedeln Comirnaty® (Pfizer) säger att före vaccination är det nödvändigt att informera om att du "har ett blödningsproblem”, en tendens till blåmärken eller om du tar mediciner för att förhindra bildning av blodproppar" (trombocyt- och / eller antikoagulantia). Detta råd är utformat för att identifiera patienter som kan ha en ökad risk för betydande blödning / blåmärken på injektionsstället.

 

”Blödningsproblemet” som avses i bipacksedeln gäller specifikt patienter som har koagulationsproblem och sjukdomar eller trombocytopenier (minskning av antalet blodplättar). HHT är INTE en koagulationssjukdom eller trombocytopeni; det är en blodkärlsavvikelse som orsakar blödning på grund av kärlens bräcklighet. Så blödning orsakad av HHT avser INTE den varning som beskrivs i vaccininformationen.

Vi måste dock understryka att:

• En liten andel HHT-patienter har också Von Willebrands sjukdom, en koagulationssjukdom som måste meddelas före vaccination. Detta gäller alla koagulations- och trombocytopeniproblem som en patient kan ha oberoende av HHT;

• Av skäl som inte är relaterade till HHT kan en patient ta trombocytläkemedel och / eller antikoagulantia. Det rekommenderas att rapportera sådana läkemedel till din läkare / vaccinatör.

• Patienter med leverinsufficiens (leversvikt) på grund av HHT (inte bara förekomsten av AVM i levern) rekommenderas att utvärdera med sin läkare om de ska kontrollera blodet för nedsatt koagulationsförmåga (ökad risk för blödning vid injektionsstället).

Ger HHT mig en prioritet när det gäller vaccin? 

(Anmärkning från översättaren: Nedan är ett exempel hur Irland hanterar prioriteten. Svenska regler skiljer sig från Irländska. Du kan på din regions hemsida läsa om hur just din region prioriterar vaccinationer samt mera information om när det finns vaccin. Se tex www.1177.se )

Det finns en nationell plan för administrering av antikovidvacciner som innehåller tidsmässiga tillgångskriterier till godkända vacciner. Vaccinationsplanen föreskriver uttryckligen följande: den första raden av vaccination kommer att involvera delar av sjukvårdspersonalen, personer> 65 år inom långtidsvård, personer över 70 år. Baserat på leveransflödet av vaccindoser kommer vaccineringsfasen för 65-69 år att starta, och de med medicinska tillstånd prioriteras ”kronisk hjärtsjukdom, kronisk andningssjukdom, diabetes typ 1 & 2, kronisk neurologisk sjukdom, kronisk njursjukdom, kroppsmassindex> 40, immunsuppression på grund av sjukdom eller behandling, kronisk leversjukdom ”. Den sista kategorin (kronisk leversjukdom) gäller för ett mycket litet antal personer med HHT, men de allra flesta med HHT kommer inte att falla i någon prioritetskategori på grund av att de har HHT.

Hur mycket och när kommer jag att skyddas från COVID-19 med Comirnaty®-vaccinet?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) informerar oss om att:

• resultaten av fas tre-studien visar en effekt på cirka 95% minskad risk med att få Covid -19. 

(Anmärkning av översättaren. Procentsiffran anger att vaccinet har en mycket hög skyddseffekt mot att bli allvarligt sjuk av Covid efter att man fått de vaccin doser och det gått en tid efter sista dosen)

• Längden på skyddet efter en vaccination är ännu inte känt med säkerhet eftersom observationsperioden hittills enbart var några månader, men kunskapen från andra typer av koronavirus indikerar att skyddet ska vara minst 9-12 månader. Personer som vaccinerats i den kliniska prövningen kommer att fortsätta att följas i två år för att samla in mer information.

 • Människor som är immunkompromiserade kanske inte uppnår lika bra skyddseffekt av vaccinet.

Bipacksedeln för Pfizer-vaccin anger att läkemedlets effektivitet har visats en vecka efter den andra dosen. Moderna-vaccinet specificerar effekt 2 veckor efter den andra dosen.

Om jag får vaccinet, kan jag fortfarande smitta andra?

Mer tid behövs för att få meningsfull information för att kunna påvisa om vaccinerade personer kan smittas asymptomatiskt och infektera andra människor.

Medan vaccinationen skyddar mot infektion bör vaccinerade personer och de som är i kontakt med dem fortsätta att vidta skyddsåtgärder mot COVID-19, åtminstone tills tillräckligt många har vaccinerats.

Kommer barn att kunna få vaccinet?

Vissa HHT-familjer kontaktade oss för att ta reda på om deras barn också kommer att få tillgång till vaccinet. Comirnaty® rekommenderas för närvarande inte för barn under 16 år. Moderna-vaccinet är inte godkänt för personer under 18 år. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och andra internationella myndigheter väntar på ytterligare studier innan de godkänner vaccination i den pediatriska populationen.

Kan gravida kvinnor få vaccinet?

EMA-texten specificerar att det finns begränsade data om användningen av Comirnaty® hos gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter med avseende på graviditet, embryonal / fosterutveckling eller utveckling av barn. Administrering av Comirnaty® under graviditet bör övervägas om de potentiella fördelarna överväger de potentiella riskerna för mor och foster. Utvärdering måste göras i samråd med din förlossningsläkare och / eller läkare, som kommer att kunna utvärdera denna information med dig baserat på din allmänna kliniska tillstånd.

Dokumentuppdateringar

Vi kommer att uppdatera detta dokument med all nödvändig information om framtida godkända vacciner så snart som möjligt.

Om du har några andra frågor uppmuntrar vi dig att kontakta oss så att vi kan svara på dem i våra nästa uppdateringar.CURE HHT Webinar om COVID 19, Vacciner och HHT

16 januari 2021

Se här några bilder från presentationen

Översättning nedan på svenska

CURE HHT Webinar om COVID 19 och HHT

16 januari 2021

COVID 19 och HHT: Slutsatser

Covid 19 är mycket smittsam, sprids lätt och har en mycket varierande klinisk kurs

Använd munskydd, håll avstånd, undvik inomhus sammankomster, tvätta händer

HHT patienter verkar vara lika drabbade som den allmänna befolkningen

Vissa undergrupper kan ha högre risk  - HHT-relaterade medicinska tillstånd som kan påverka förloppet av Covid 19 negativt, såsom 

Covid vaccin för personer med HHT - Pfizer och Moderna-vacciner - Biverkningar och risker

Vissa människor kan ha biverkningar av vaccinet men de kommer verkligen att vara måttliga och lösa sig efter några dagar. Några av symptomen är en del av kroppens svar på att utveckla immunförsvar.

Mycket vanlig ca 10% (dvs ca 1 i 10 doser)

Vanlig 1%-10% (dvs 1 i 100 till 1 i 10 doser)

Ovanlig 1% (dvs 1 i 100 doser)

Sällsynt 

Vanliga myter om Covid vaccin


Källor - Toronto Public Health Sheet 2021; Cure HHT

CURE HHT OFFICIELL Uttalande Covid-19 - översatt av HHT Sverige

Uppdatering: 16 december 2020 | COVID-19 VACCINATION

Vägledning från det nordamerikanska Cure HHT Scientific and Medical Advisory Council

Vaccinet COVID-19 är en viktig utveckling i kampen mot pandemin. Detta uttalande har utvecklats av den vetenskapliga och medicinska rådgivande kommittén för Cure HHT för att svara på några av de frågor som patienterna kan ha.

Medan COVID-19-vaccinet inte testades specifikt hos HHT-patienter testades det på patienter med kroniska sjukdomar. Det finns inga data som tyder på att vaccinet kommer att fungera annorlunda i HHT än i andra patientpopulationer. Kommittén anser att vaccinet bör erbjudas HHT-patienter enligt CDC-riktlinjer. Eventuell kontraindikation för vaccination bör vara densamma som för allmänheten. Läs nedan mer...

CDC har rekommenderat att patienter med betydande underliggande sjukdomar får vaccinet tidigare under den första distributionen. Även om HHT är en kronisk sjukdom, anser kommittén att diagnosen HHT i sig inte skulle ge en patient en ökad risk för svår sjukdom. Det finns dock vissa patienter med HHT och därmed sammanhängande sjukdomar som bör betraktas som högre risk och därför placeras i poolen av människor som ska vaccineras tidigare. Dessa skulle omfatta:

Kommittén rekommenderar att patienter diskuterar med sin läkare eventuella farhågor de har om vaccination och tidpunkten för att få vaccinet.

 CURE HHT OFFICIELL Uttalande Covid-19

Uppdatering: 17 april, 2020 | BLODPROPPAR, COVID-19 OCH HHT-COMMUNITY - Dr. Raj Kasthuri, direktör, University of North Carolina, Chapel Hill HHT Center of Excellence - Dr. Hanny Al-Samkari, biträdande direktör, Massachusetts General Hospital HHT Center of Excellence- Vägledning från North American Cure HHT Scientific and Medical Advisory Council  -Källor: https://curehht.org/covid19/

Det finns en växande oro för att individer som drabbats av COVID-19 har en ökad risk för trombotiska (blodproppsbildning) komplikationer och vad som kallas COVID-koagulopati. Förekomsten av denna komplikation rapporteras vara så hög som 27%.

Denna ökade risk med COVID-19-infektioner är särskilt relevant för patienter med HHT som får behandling med läkemedel som antingen är förknippade med en ökad risk för bildning av blodproppar eller stör den naturliga blodproppens sönderdelning.


 Dessa läkemedel inkluderar: orala medel såsom (1) talidomid, (2) pomalidomid, (3) tamoxifen, (4) pazopanib (Votrient), (5) bevacizumab (Avastin) - intravenös tillförsel och andra antiangiogena läkemedel, (6) aminocaproic syra (Amicar) och (7) tranexaminsyra (Lysteda).

Även om det inte finns några bevis för att HHT ger en ökad risk för att få COVID-19-infektionen, rekommenderar vi vissa försiktighetsåtgärder för att minimera risken för komplikationer hos patienter med HHT som diagnostiseras med COVID-19-infektionen. De är som följer:

HHT-patienter med misstänkt COVID-19 bör

1. varna sin behandlande läkare att de har HHT eftersom deras diagnos kan vara viktig i alla beslut att tillhandahålla profylaktisk behandling för att förhindra koagulering;

2. genomgå testning för att bekräfta / motbevisa diagnosen eftersom den har betydande hanteringseffekter ur HHT-synvinkel.

HHT-patienter med bekräftad COVID-19-infektion bör

1. omedelbart underrätta sin HHT-center / behandlande läkare om denna situation;

2.  diskutera med sin ordinerande HHT-läkare möjligheten att tillfälligt avbryta följande orala läkemedel under 4 veckor: talidomid, pomalidomid, tamoxifen, pazopanib och andra antiangiogena läkemedel samt aminokapronsyra (Amicar), tranexamic syra (Lysteda).

HHT-patienter med bekräftad COVID-19-infektion som får behandling med intravenös bevacizumab (Avastin) bör diskutera med sin ordinerande HHT-läkare möjligheten att försena nästa dos av bevacizumab (Avastin) med 4 veckor.

HHT-patienter som är inlagda på sjukhus med COVID-19 uppmuntras att dela kontaktinformationen från deras HHT-center med de behandlande läkarna.   
Uttalande från Cure HHT om COVID19 prov och HHT patienter 

 "... COVID19 prov- Nasal provtagningspinne administreras om man inte får:

i) kraftiga näsblödningar (definieras som snabba hög volym blödningar)

ii) näsblödningar som kräver blodtransfusion eller järninfusioner

iii) frekventa små näsblödningar som de har svårt att kontrollera på egen hand

Om HHT-patienter inte kan uppfylla ovanstående kriterier föreslås det att de informerar den  sjukvårdspersonalen  att de har HHT, förklarar  svårighetsgraden av deras näsblödningar och ber om en "nasopfaryngspinne" (halspinne).

Den nasopfaryngspinnen är tunnare och mer flexibel än den typiska bomullspinnen på en (relativt styv) pinne.

Patienter som vanligtvis upplever sällsynta mindre näsblödningar kan uppleva en mindre näsblödning efter COVID-19-tester.

..."   (översättning av HHT Sverige)     Läs CureHHTs  text på engelska

Dr Adrian Brady, National HHT Center Cork Irland skriver till HHT Ireland

18 mars 2020

" Vi förstår att vissa patienter med HHT har uttryckt oro och bad om råd angående COVID 19.

Cure HHT har publicerat ett uttalande från tre USA-baserade HHT-interventionsradiologer, som vi håller med om, och som vi gärna stöder:

Eftersom detta är ett nytt virus finns det lite publicerade bevis om COVID-19. Sammantaget förväntas inte patienter med HHT vara mer eller mindre mottagliga för COVID-19-viruset. Huvudproblemet med PAVM är förlusten av lungans filtreringsfunktion, varigenom bakterier och blodproppar kan passera in i artärerna och orsaka välkända komplikationer. Detta är inte ett problem med ett virus. Patienter med obehandlade PAVM: er som är tillräckligt stora för att orsaka syre med lågt blod kan vara mer utsatta om de infekteras med COVID-19 eftersom deras baslinjefunktion inte är lika bra som de utan PAVM. Detta skulle inte gälla de med små asymptomatiska eller behandlade PAVM, för vilka det inte finns någon anledning att tro att deras förmåga att bekämpa COVID-19 skulle vara annorlunda eftersom deras återstående lunga är normal. Alla med PAVM som kräver sjukhusvistelse för COVID-19 bör ha "bubbla" -filter på sin IV, som rekommenderas av Cure HHT International Guidelines


Om du vill publicera detta uttalande på HHT Irlands webbplats, vänligen gå vidare och notera att det representerar positionen för Cure HHT i USA och stöds av Irish National HHT Center i MUH, Cork. Dessutom kan du också lägga till: "HHT som påverkar andra kroppssystem är inte förknippat med någon större risk från COVID 19 än för någon allmän allmänhet. Råd till allmänheten från HMS bör följas av någon med HHT".

Hoppas det här hjälper.

Håll dig bra!

Adrian "