Har jag HHT?

Diagnos anses vara positiv om 3 av dessa faktorer är bevisad

(de sk Curaçao kriterierna)