HHT - Hereditär Hemorragisk Telangiektasi

Välkommen till HHT Sverige - en patientförening som arbetar för att:

  1. skapa medvetenhet av HHT både i allmänheten och bland medicinska personal i Sverige,
  2. bidra till att fler svenskar får diagnos, något som kan rädda liv, och
  3. stödja svenska patienter och familjer som drabbas av sjukdomen.

Det gör vi på en rad olika sätt:

  1. för de nya diagnosiserade, gör vi tillgängligt tydlig och omfattande information om sjukdomen och behandling,
  2. genom att nå ut till allmänheten med bättre information om HHT, försöker vi minska antalet av icke-diagnosiserade, och
  3. vi ordnar mötesaktiviteter som skapar samhörighet och ger stöd till patienter och familjer inklusiv barnen och unga.

Vill du/ni bli medlem i HHT Sverige? Läs mer om medlemskap.