"Paracetamol ( (också kallas Acetaminophen), rekommenderas för HHT-patienter för att behandla mindre värk, smärta och minska feber.

NSAIDS (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) såsom aspirin, ibuprofen (Motrin, Advil), celecoxib (Celebrex) och andra rekommenderas inte för HHT-patienter. NSAIDS är en läkemedelsklass som minskar smärta, minskar feber, förhindrar blodproppar och minskar inflammation. Ökad blödning kan förekomma hos HHT-patienter med dessa mediciner.

Det finns omständigheter när HHT-patienter behöver ta NSAIDS men detta bör vara under ledning av din läkare".

Källa: CureHHT https://tinyurl.com/y8zxvx52

Oförklarig smärta (rygg, nacke, axlar, migrän)? Kan indikera underliggande HHT-tillstånd....om man har flera andra tecken samtidigt. Prata med din läkare.