Lågt blodtryck

Lågt blodtryck

Enligt www.1177.se är blodtrycket det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat. De påstår att ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck. I de flesta fall behövs behandling med läkemedel för att sänka blodtrycket effektivt.

Vi som drabbas av HHT har ofta lågt blodtryck och kan leva med detta. För oss kan det dock vara farligt om blodtrycket blir alldeles för lågt eller vi får ett plötsligt blodtrycksfall, då enligt www.med24.se blodtrycket sjunker plötsligt och hjärnan berövas den tillräckliga mängd blod som behövs. Det kan leda till yrsel eller svimningskänsla.

Om vi har tydliga besvär av lågt blodtryck som till exempel ökande yrsel, svimningar, samtidigt oregelbunden hjärtverksamhet eller ont i bröstet, bör vi ringa 112, därför att ett blodtrycksfall kan leda till chock. Efter mycket näsblödningar kan kroppen reagera med chock, extrem oro och ångest samt en sänkt medvetandegrad.

Lågt blodtryck har du som vuxen om blodtrycket är under 100/60. Vi kan mäta vårt blodtryck hemma. Det finns ett antal apparater som vi kan använda. Se 'snabbguide till hur du mäter ditt blodtryck' på www.doktorn.com .