Anemi, Hemoglobi (Hg) och Järn

Oslerteam, Akademiska Sjukhuset Uppsala

Oslerdagen med HHT Sverige, Uppsala 26 april 2019

"Huruvida en människa med anemi skall ges blodtransfusion eller inte har mycket lite med (det numeriska) blodvärdet att göra. Symptomen avgör."

Blodtransfusion och filter

Under en blodöverföring fusion, ett vanligt blodfilter är allt som behövs även för HHT patienter med AVM i lungorna. För mer information om hur ett IV-luftfilter (bubbelfälla) bör användas, se här

Aggregat/filter sitter i en enda följd tillsammans med slang:

Är filter nödvändiga för järninfusioner

Vanligtvis används inte filter med järninfusioner. Oron är att filtret kan filtrera bort en del av järnet och förhindra att det infunderas. Helst görs järninfusioner långsamt i ett infusionscentrum med en utbildad infusionssjuksköterska som övervakar patienten noggrant och använder en IV-pump med ett inbyggt luftdetektorlarm, så risken för att få en stor mängd luft som oavsiktligt infunderas är extremt liten.

Källor: Cure HHT.org, Cure HHT FAQ

Sedan i infusion pump :

Informationen på denna webbplats tillhandahålls endast för informationsändamål: det kan under inga omständigheter ersätta en professionell medicinsk åsikt.