SocialStyrelsens kunskapdatabas

För mer information om HHT sjukdomen och behandling, klicka här på Socialstyrelsens kunskapdatabas.

Mångfasetterade morbus Osler kräver multidisciplinär kunskap, 2022

Mycket läsvärd artikel kallad "Mångfasetterade morbus Osler kräver multidisciplinär kunskap" skriven av Anders Rönnblom docent, överläkare, sektionen för gastroenterologi och hepatologi och hans kollegor vid Akademiska Sjukhuset Uppsala och publicerad i Läkartidningen  den 24 augusti 2022

Internationella HHT riktlinjer, 2020

Läs  här den svenska översättningen av de 2020 Internationella Riktlinjer för omhändertagande av HHT patienter. 

Läs HHT Sverige:s artiklar om behandling i Sverige för HHT patienter.