Det här är vad vi gör med era gåvor

Och hur HHT Sverige bidrar till forskning!

Genom ökad förståelse för HHT kommer forskare förhoppningsvis att hitta ett botemedel. Att stödja grundforskning och utveckling av nya och förbättrade behandlingar för HHT-patienter i Europa är därför viktigt för oss. HHT Sveriges medlemsavgifter täcker våra grundläggande administrationskostnader (bankkonto, webbplats, kontorsmaterial, lokala möten med hälsovårdspersonal och patienter osv.).

Med individuella donationer kan vi finansiera forskningsinitiativ som att:

1. Sprida information om HHT till allmänheten och hälsovårdspersonal inklusive sjuksköterskor som arbetar med forskare.

2. Inspirera unga medicinska studenter att intressera sig för HHT.

3. Nå ut till patienter, förstå deras behov och ta med nya idéer för HHT-forskning till forskarna och sponsorerna (genom vårt samarbete med Eurordis och Cure HHT).

4. Bjuda in läkare och forskare till våra patientmöten.

5. Samarbeta som europeiska patientföreträdare (kallas E-PAG) och främja VASCERNs arbete bland den yngre generationen VASCERN är ett europeiskt nätverk av specialistläkare - HHT experter ingar i teamet. HHT-arbetsgruppen i VASCERN behöver yngre forskare och läkare för att gå med i teamet för att säkra VASCERNs framtid.

6. Ekonomiskt stödja våra lokala HHT-experter för att delta i Cure HHTs vetenskapliga konferenser eller HHT Europes vetenskapliga workshops.

Eftersom vi inte får finansiellt stöd från myndigheterna, är vi beroende av individers generositet för att förverkliga ovanstående projekt.

Om du vill hjälpa oss, ge gärna ett bidrag till vårt konto.

Vill du skicka pengar till HHT Sverige?

Ungefär två tusen svenskar drabbas av HHT och 90% bär på sjukdomen utan att veta om detta. Om du vill stödja HHT Sverige i kampen för att minska antalet icke diagnostiserade i Sverige och förbättra behandling, går det bra att betala in direkt till vår bankgironummer hos Nordea eller swisha till oss. Vänligen skriv ditt namn, epost och forskningsfond när du betalar. Då kommer vi att skicka dig ett bekräftelsemail.

Nordea: 890-4237, HHT Sverige - skriv ForskningsFond

SWISH oss ditt stöd

SWISH # 123 399 6220 HHT Sverige - skriv Forskningsfond