ST läkarutbildning kring HHT på nya Karolinska den 20 okt 2021

Flera gånger om året blir HHT Sverige inbjuden att träffa ST läkare, sjuksköterskor eller medicinska studenter för att berätta hur det är att leva med HHT (också kallad Oslers sjukdom).

Läs en kort sammanfattning från patientföreträdare Anders Westerlund. Han var inbjuden som gästföreläsare på KI:s ÖNH utbildning som går varje år vid den här tiden. Anders fick 30 minuter med 25 läkare samt kursledningen. Läkarna kom från hela Sverige vilket är bra att kunna sprida kunskap i hela landet.

"Min föreläsning säger Anders, "handlade om hur det är att leva med HHT/Osler. Mina erfarenheter som patient med svårt näsblod, det som fungerar i sjukvården men också områden där det finns förbättringspotential:

  • Prioritera HHT patienter som kommer till akuten. Inte sortera dem som vanligt näsblod...

  • När de kollar Hb bör de även ta S-ferratin prov (visar om kroppen har järndepåer som räcker för att bilda nytt blod)

  • Helhetsbild och informera nya patienter om HHT, Lungröntgen för att kolla AVM:er, mm

  • HHT patienter bör om möjligt få en vårdplan för att inte hamna mellan stolarna. Vårdplaner är dock sällsynta…."

Sedan pratade patientföreträdare en hel del om sin erfarenhet med olika behandlingar mm och hur viktigt det är att hålla näsan ren och mjukgjord för att undvika den börjar blöda vid torr luft mm.

Slutningsvis informerade Anders även om HHT Sverige patientförening vilket flera läkare kände till och brukade nämna för patienter.

HHT Sverige är väldigt tacksamma för varje möjlighet att komma hit och dela med oss av våra erfarenheter, precis som den här gången på KI. Detta är ett utmärkt exempel på partnerskap som är en integrerad del av personcentrerad vård.

Skriven den 23 okt 2021