2024 Styrelse

Mildred Lundgren

Ordförande 

Kathleen Wireklev

Kassör

Sara Elander Sekreterare

Annika Wernström

Ledamot

Göran Westerlund Ledamot 

Baptiste Lacour Ledamot

2023 Styrelse

Angela Skogh

Ordförande 

Anders Vahlfrid

Kassör

Mildred Lundgren

Sekreterare 

Annika Wernström

Ledamot

Göran Westerlund Ledamo

Ida Strömberg extern Revisor

HHT Sverige Styrelse 2020-2022

Vänster till höger: Mildred Lundgren, Angela Skogh, Anders Vahlfrid, Göran Westerlund och Annika Wernström

Angela Skogh

Ordförande 

Anders Vahlfrid

Kassör

Mildred Lundgren

Sekreterare 

Annika Wernström

Ledamöt 

Göran Westerlund Ledamöt 

Ida Strömberg extern Revisor

Styrelse/patientträff på Zoom 2020. Styrelse och Carolina Lindgren

HHT Sveriges 2021 styrelse valdes under årsstämman som ägde rum på Zoom den 8 mars 2021


mai 2019-jun 2020 Styrelse

Vänster till höger -  A Skogh , A Vahlfrid , M Lundgren , A Wernström  och  T Lundgren. 

HHT Sverige Styrelse april 2019 Uppsala vid Oslerdagen

Hej då Riksförbundet Sällsynta Diagnoser - tack för Höstmötet, okt 2019

2018-2019 Styrelse

Tack för ett fantastiskt jobb - vänster till höger - Bujar Sinani, Angela Skogh, Johan Engelin, Annika Wernström, Lena Engelin, och Mildred Lundgren

HHT Sveriges Årsmöte 2018, Malmö

HHT Sveriges Årsmöte 2018, Malmö med Fredrik Strömberg

HHT Sveriges Årsmöte 2018, Malmö

HHT Sveriges Styrelsesmöte 2018, Orust