GDPR – dataskyddsförordningen

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. GDPR ställer höga krav på behandling av personuppgifter. HHT Sverige är personuppgiftsansvarig för hur HHT Sverige behandlar dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med GDPR.

Personuppgifter som samlas

Vi samlar in följande personuppgifter: Förnamn, Efternamn, E-postadress, Telefonnummer, Adress, Postkod, Stad, Län, HHT symptomer (för patienter), Förhållande till patienten (anhängare) och värdet av gåvan/medlemsavgift

Varför samlar vi dina uppgifter?

HHT Sverige behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem, gåvogivare och besökare på vår webbplats, skapa ett nationell nätverk av patienter och specialister i Sverige och distribuera information om HHT specialister och behandling i Sverige till hela gemenskap.

I vissa fall kan HHT Sverige dela ut dina uppgifter med ett annat medlem i HHT Sverige i syfte att utbyte erfarenhet och kunskap när det gäller HHT sjukdom och behandling.

Medlemskontaktuppgifter

2019 blev HHT Sverige medlem i Riksförbundet Sällsynta Diagnoser (SD). Med syfte till att hjälpa oss driva vår ideell förening, erbudjer Riksförbundet SD sina medlemsföreningar utbildning och ekonomiskt stöd. För att stödet ska ges, gäller att föreningens medlemskontaktuppgifter (först namn, efternamn, post och/eller e-post adress) finns i Sällsynta diagnosers medlemssystem och att medlemskontaktuppgifterna hålls uppdaterade. Detta menar att HHT Sverige medlemmar automatiskt blir enskilda medlemmar i Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Ingen tredje part utom Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Däremot lämnar HHT Sverige inte ut dina uppgifter till tredje part, med undantag av tillfällen när det motiveras av rent praktiska skäl, som att kunna distribuera föreningsmaterial med hjälp av ett tryckeri.

Kontakta oss för att ta del av dina sparade personuppgifter.

e-post: osler@hhtsverige.org