HHT Sveriges resa från 2014-2017

2014

Patientföreningen Morbus Osler skapas  av HHT patient Angela Skogh och Fredric Strömberg

2015

Samarbete med HHT expert läkare och Socialstyrelsen för att skapa innehållet om Oslers sjukdom inom Socialsstyrelsens databas

2016 

2017