Vision

Eftersom 90% av dem som bar på HHT är omedvetna att de har sjukdomen, vill HHT Sverige hjälpa till att öka antalet diagnos.  När de har diagnostiserats är det vårt vision att varje patient kommer att få den information, stöd och expert vård som behövs för att behandla deras särskilda tillstånd, nämligen en personlig vårdplan för var och en som drivs av en fast läkare / vårdkontaktperson som har kontakt med ett HHT expertteam.

Mission

HHT Sverige arbetar för att:

Det gör vi på en rad olika sätt:

Genom vår verksamhet stödjar vi världsomspännande försök att hitta ett botemedel mot sjukdomen. Läs mer om detta.

Vill du/ni bli medlem i HHT Sverige?  Läs mer om medlemskap.