En banbrytande FN-resolution om sällsynta diagnoser 

Enligt artikeln skriven av Ågrenska den 16 dec 2021,  har en banbrytande FN-resolution - den första FN-resolutionen någonsin om sällsynta hälsotillstånd - äntligen antagits och vi i HHT Sverige är stolta över att ha varit med i den global kampanjen som har lett till antagandet. Tack till alla som har gjort detta  möjligt inkl Anna-Karin Eneström Sweden's Permanent Representative to the UN in New York.  Ågrenska menar att den FN-resolutionen synliggör de 300 miljoner personer globalt som lever med en sällsynt diagnos - inkl ca 500000 i Sverige varav 2000 drabbas av HHT.  “Addressing the Challenges of Persons Living with a Rare Disease and their Families.” 

Ågrenska belyser att "Resolutionen representerar en stor förändring i det globala politiska landskapet och öppnar för en större integration av sällsynta hälsotillstånd i FN-systemets agenda och prioriteringar". Läs mer. 

FN-resolutionen antas: vad innebär den för Europa?  

Den första FN-resolutionen någonsin om personer med sällsynta sjukdomar banar väg för Europas handlingsplan för sällsynta sjukdomar. Läs mer om detta i en artikel från EURORDIS den europeiska patientföreningen för sällsynta diagnoser skriven den 16 dec 2021.

Handlingsplan för sällsynta diagnoser i Sverige 

Skriven sept 2021